I Bellmans kölvatten och fotspår

04 Jun 2014 04:181

TV Sydväst har följt den urgamla mälarleden och som mälarpirater gjort strandhugg där Bellman satt sina spår i de sydvästra förorterna. Spår som finns kvar i hans diktning.

Read more