Nu ska jag upp och skjuta den jäveln! Olof Palme

16 Feb 2020 08:540

Lars Erik Nyman intervjuar författaren Conny Larsson och förläggaren Ulla Keyling om deras nyutgivna bok "Nu ska jag upp och skjuta den jäveln Olof Palme !". Conny berättar om sin högst personliga erfarenhet av den förmodade skytten som i boken fiktivt kallas för Lennart. Boken har inte skrivits i avsikt att tillföra ett eventuellt bevisvärde utan istället för att informera det svenska folket om den osunda kollegiala och kanske korrupta stämning som rått inom Palmeutredningen sedan den 1 mars 1986 då länspolismästaren i Stockholm Hans Holmér kuppade in sig som ledare för densamma. Mörkningen och förnekelsen av det uppenbara, att ledningsgruppen aldrig haft till uppgift att lösa mordgåtan, ledde till att Christer Pettersson fick bli den utvalde "scapegoat" som fick täcka upp för vem den egentliga förövaren var. Lennart avvek från sin behandlingsplan vid behandlingshemmet Kärnan tidigt på morgonen den 28 febr 1986 med orden som titeln på boken uttrycker. Avvikelsen anmäldes till frivårdsmyndigheten i Norrköping ca kl.9.00 samma dag för att en efterlysning av Lennart i fråga skulle ske. Frivårdsmyndigheten valde att inte efterlysa Lennart trots att det var deras lagliga skyldighet. Katastrofen för hela det demokratiska systemet med påföljande olöst trauma in till denna dag kan hänföras till deras tjänstefel. Detta har inte utretts, men man bör ställa frågan varför.

Read more