I Bellmans kölvatten o fotspår

29 Jan 2020 19:253.05 K2

TV-Sydväst gjorde inför Stockholms 750-årsjubileum 2002 ett
program om spåren efter Bellman i de sydvästra förorterna. TV-Sydväst genomförde en seglats i Bellmans kölvatten längs den urgamla mälarleden. Likt sentida mälarpirater gjorde vi strandhugg här o där. De flesta landstigningarna gällde platser som Bellman besökt och där han lämnat spår efter sig.
Spår som också återfinns i hans diktning. Den kväll programmet
hade premiär i Öppna Kanalen sjöng Lill Babs med anledning av
jubileet i Kungsträdgården. Vi intervjuade Barbro om hennes relation till Stockholm o hon berättade om hur hon som mycket ung varit med om 700-årsjubileet ( Ej med här ) .
Då hade hon vänligheten att påa Bellman-programmet.

Read more