"The Congo Queen" The story of an aircraft and a man.

31 Dec 2013 21:156370

Piloten, flygmekanikern och fd flygbolagsdirektören Åke Jansson från Vallentuna
verkade under flera årtionden i Zaire (Fd Belgiska Kongo). Först arbetade han för
det kongolesiska flygvapnet. Senare startade han ett eget flygbolag med upp till ett 30-tal flygplan. Med sig hem till Sverige och Vallentuna fick han ett gammalt
gulmålat flygplan - byggt i USA 1937 - DC-3:an "The Congo Queen".

Read more