Fil Dr Barbro Eberan, en svenska i Tyskland.

17 Feb 2020 10:240

Barbro bor i Hamburg sedan 1959. Hon är svenska och gjort en akademisk karriär i Tyskland och Sverige i ämnet "Germanistik" (Tyska språket o tyskspråkig litteratur). Speciellt har Barbro ägnat sig åt och skrivit flera böcker om den sk skuldfrågan. Dvs debatten om vad som var orsaken till nazismens förbrytelser och
vem som bar skulden.

Read more