"ETT SAMTAL PÅ WASAHOF": Christopher O'Regan berättar för sällskapet TIQ och Åke Wilhelmsson.

26 Oct 2019 03:333580

Christopher O'Regan berättar för sällskapet TIQ och Åke Wilhelmsson om 1700-talet och den gustavianska epoken. Han berättar också om sig själv och sin karriär som historiker inriktad på 1700-talet och sina insatser som programledare i svensk television.

Read more